ASSR: Global solidaritet gör medlemmarna stolta

Maria Östberg Svanelind, Internationell sekreterare, säger att medlemmarna i Akademikerförbundet SSR är stolta över det globala arbetet som sker i förbundet: – De tycker det är viktigt att vara en del av en global organisation, som visar solidaritet med kollegor i andra delar av världen. Och vi ser ju att utrymmet för facket krymper i många länder. Det är nyttigt för oss att se och bli medvetna om att inget är självklart. Våra engagerade medlemmar är stolta över det vi gör och tror på global solidaritet. Akademikerförbundet SSR är engagerade i fyra utvecklingsprojekt hos Union to Union tillsammans med andra svenska förbund, läs mer om det på vår hemsida https://www.uniontounion.org/akademikerforbundet-ssr