Vi kräver ett undantag fr från TRIPS nu - Rädda liv i Indien och i hela Sydasien

Under den tredje veckan i maj hade Indien registrerat 26,5 miljoner bekräftade fall av covid-19 och 300 000 dödsfall. Situationen är inte bättre i andra länder i regionen. Mer än en halv miljon fall har registrerats i Nepal och 6 000 dödsfall har inträffat. Infektionsfrekvensen har ökat från mindre än 1 000 personer per dag i april till nästan 7 000 i maj. Bangladesh, Sri Lanka och Pakistan står inför liknande öden.


Public Services International, den globala fackföreningsfederationen som samlar 30 miljoner arbetstagare i 155 länder, uttryckte vid sitt styrelsemöte den 26–27 maj 2021 sin djupa oro över den förödande ökningen av covid-19 i Indien och Sydasien.

Under den tredje veckan i maj hade Indien registrerat 26,5 miljoner bekräftade fall av covid-19 och 300 000 dödsfall. En häpnadsväckande andel av dessa har inträffat under den senaste månaden. Infektionssiffrorna har ökat från mindre än 100 000 per dag i april till över 300 000.

Situationen är inte bättre i andra länder i regionen. Mer än en halv miljon fall har registrerats i Nepal och 6 000 dödsfall har inträffat. Infektionsfrekvensen har ökat från mindre än 1 000 personer per dag i april till nästan 7 000 i maj. Bangladesh, Sri Lanka och Pakistan står inför liknande öden.

Detta sker vid en tidpunkt då de rika länderna i norr gradvis kan återgå till något som liknar ett normalt liv efter att ha vaccinerat en stor del av sin befolkning. Medan endast 5 % av världens befolkning hittills har vaccinerats har Förenta staterna vaccinerat 39,3 % av sin befolkning, Storbritannien 33,1 %, Frankrike 14,6 % och Tyskland 13,7 %.

Förutom dessa siffror är situationen i Sydasien hjärtskärande. Indien har lyckats vaccinera 3 procent av sin befolkning, Bangladesh 2,4 procent, Nepal 1,8 procent och Pakistan bara 0,6 procent. Detta är en tydlig återspegling av ”vaccinapartheid”.

Särskilt vård- och omsorgspersonal drabbas hårt av denna svåra situation. År av nyliberal politik har lett till en försämring av de underbemannade och resurssvaga offentliga hälso- och sjukvårdssystemen. Medlemmar i PSI:s medlemsorganisationer i regionen beklagar att de måste möta ”en humanitär
katastrof” så gott de kan med otillräcklig utrustning och medicinska förnödenheter.

Världen måste förändra denna situation genom att i tid och på ett rättvist sätt göra COVID-19-vacciner tillgängliga över hela världen som är säkra och effektiva i enlighet med COVID-19-resolutionen från WHO:s 73:e generalförsamling.

PSI uppmanar därför alla medlemsstater i Världshandelsorganisationen att fullt ut stödja TRIPSundantaget för vacciner och terapeutiska läkemedel mot covid-19 för att få ett slut på den pågående humanitära katastrofen i regionen.