Uttalande från FDSP CGT (Frankrike) som uppmanar till mobilisering den 15 juni

Medan de offentliganställda i Frankrike under mer än ett år har visat att de spelar en viktig roll när det gäller att säkerställa kontinuiteten i de offentliga tjänsterna på daglig basis och att stå i frontlinjen när det gäller hälso- och sjukvård och sociala tjänster, har regeringen fortsatt att föra sin åtstramningspolitik och genomföra sina motreformer.

Medan de offentliganställda i Frankrike under mer än ett år har visat att de spelar en viktig roll när det gäller att säkerställa kontinuiteten i de offentliga tjänsterna på daglig basis och att stå i frontlinjen när det gäller hälso- och sjukvård och sociala tjänster, har regeringen fortsatt att föra sin åtstramningspolitik och genomföra sina motreformer:

Frysningen av lönerna inom den offentliga sektorn, som har pågått nästan oavbrutet i mer än tio år, har lett till en betydande förlust av köpkraft, utan att den franska regeringen har varit beredd att ta upp frågan om en allmän löneökning. I dag har nästan en fjärdedel av de anställda inom den offentliga sektorn en lön som ligger mellan minimilönen och minimilönen + 10 procent. Det är dubbelt så många som för tjugo år sedan. Denna brist på erkännande av tjänstemännen, deras kvalifikationer och deras engagemang, påverkar i ännu högre grad de yrken och sektorer där kvinnor arbetar och gör därmed alla utsikter till jämställdhet mellan män och kvinnor mer avlägsna.

I dag befinner sig nästan en fjärdedel av alla offentliganställda i en otrygg situation och 70 procent av dessa är kvinnor. Genomförandet av den senaste lagen om ”omvandling av den offentliga sektorn”, som röstades igenom i slutet av 2019 och som fördömdes av alla franska fackföreningar, förstärker användningen av osäkra anställningar ytterligare. Samtidigt som antalet arbetslösa i landet fortsätter att öka, upphäver denna lag de förhandlade lokala avtalen om arbetstidsförkortning, vilket innebär att motsvarande 57 000 arbetstillfällen försvinner i de lokala myndigheterna. Trots att hälsokrisen visar hur viktiga arbetsmiljökommittéerna är för arbetstagarnas hälsa och skydd avskaffas dessa, liksom samråden med fackliga företrädare om arbetstagarnas karriärutveckling. Respekten för varje offentliganställds grundlagsfästa rätt att strejka hotas nu också av möjligheten att begränsa denna rätt för ett stort antal anställda.

Många anställda mobiliserar sig lokalt genom strejker, ofta i grupper som omfattar flera fackförbund, mot ökad arbetstid, avskaffande av semesterdagar, permanent anställning av otrygg personal osv.

Fyra fackföreningar inom den offentliga sektorn uppmanar till mobilisering den 15 juni i dessa frågor och i lönefrågan. Vår CGT-organisation ställer nu krav på den offentliga sektorn:

  • 10 % fler fast anställda

  • 10 % löneökning

  • 10 % kortare arbetstid

  • 10 % utbildning