PSI välkomnar vapenvilan och uppmanar till internationella åtgärder för att få slut på ockupationen

PSI upprepar sitt stöd för en tvåstatslösning med en livskraftig, sammanhängande och oberoende palestinsk stat vid sidan av ett säkert Israel som det enda sättet att säkra en varaktig fred. Det internationella samfundet måste agera nu och vidta konkreta åtgärder för att få ett slut på deras delaktighet i ockupationen, koloniseringen och förtrycket av det palestinska folket i årtionden.PSI välkomnar vapenvilan mellan den israeliska regeringen och Hamas och att de senaste dödliga attackerna mot Gaza, som i onödan har ödelagt så många liv, har avbrutits.

I elva dagar har Gazas befolkning fått utstå israeliska militära luftangrepp som dödat 243 palestinier, varav 55 barn. Ytterligare 1 900 personer har skadats och 91 000 har tvingats lämna sina hem för att söka skydd. 13 personer i Israel, varav två barn, har dött, bland annat av raketer som skjutits från Gaza.

Invånarna i Gaza har dessutom lidit betydande materiella förluster, bland annat genom ytterligare försämring av viktiga offentliga tjänster som vatten, elektricitet och hälsovård och Gazas hälsovårdssystem. PSI fördömer våldet och beklagar förlusten av palestinska och israeliska liv.

Bomberna må ha tystnat för tillfället, men om man inte tar itu med grundorsaken till det senaste förtrycket, 54 års ockupation, kommer vapenvilan bara att vara tillfällig.

Bomberna må ha tystnat för tillfället, men om man inte tar itu med grundorsaken till det senaste förtrycket, 54 års ockupation, kommer vapenvilan bara att vara tillfällig.

Palestinska flyktingfamiljer, som sedan 1956 har bott i FN-byggda hus i Sheikh Jarrah i det ockuperade östra Jerusalem, hotas fortfarande av vräkning för att ge plats åt en olaglig bosättning. Och den israeliska regeringen fortsätter att genomföra sin politik för att i praktiken annektera området, riva palestinska hem och palestinsk egendom och utvidga olagliga bosättningar på Västbanken, vilket
undergräver allt hopp om en livskraftig, sammanhängande och oberoende palestinsk stat vid sidan av Israel.

PSI upprepar sitt stöd för en tvåstatslösning med en livskraftig, sammanhängande och oberoende palestinsk stat vid sidan av ett säkert Israel som det enda sättet att säkra en varaktig fred.

Det internationella samfundet måste agera nu och vidta konkreta åtgärder för att få ett slut på deras delaktighet i ockupationen, koloniseringen och förtrycket av det palestinska folket i årtionden.

PSI uppmanar det internationella samfundet att vidta åtgärder för att pressa Israel att upphöra med ockupationen, bland annat genom att stoppa de planerade vräkningarna av familjer i Sheikh Jarrah och andra samhällen, förstörelsen av palestinska bostäder och annan egendom samt byggandet av olagliga bosättningar, som kränker grundläggande mänskliga rättigheter och är olagliga enligt internationell rätt. PSI kommer att skriva till alla medlemsorganisationer och uppmana dem att ta upp dessa krav med sina regeringar.

Dessutom måste det internationella samfundet insistera på att Israel undanröjer hindren för återuppbyggnaden av Gaza, och särskilt dess infrastruktur för offentliga tjänster.

PSI är fast besluten att stödja sina medlemsorganisationer i Palestina, särskilt i Gaza, och kommer att undersöka hur detta kan genomföras i praktiken.