Om fördömande av den militära kuppen i Myanmar

PSI kräver att samtliga regeringar, globala institutioner och företag slutar samarbeta med militären, bryter alla diplomatiska eller ekonomiska förbindelser med militären och avslutar alla direkta eller indirekta ekonomiska åtaganden med militären eller deras familjer. I stället bör regeringarna erkänna den nationella enhetsregeringen såsom folkets diplomatiska företrädare under denna tidsperiod.

TAR AVSTÅND FRÅN den brutala militärkupp som ägde rum i Myanmar den 1 februari 2021 i ett försök att omintetgöra det nationella valresultatet och tillsättningen av en mer demokratisk regering.

FÖRDÖMER militärens brutala attacker, mord och arresteringar mot hälso- och sjukvårdsarbetare, andra anställda inom den offentliga sektorn och alla arbetstagare, studenter och allmänheten som anslutit sig till rörelsen för civil olydnad. Den militära juntan har dödat minst 818 personer, mer än 5000 personer har arresterats, många fler arresteringsorder har utfärdats och 20 personer har dömts till döden för sin delaktighet i protesterna. Minst 16 fackföreningar har förklarats olagliga.

FÖRDÖMER VIDARE de systematiska och ihållande angreppen mot hälso- och sjukvårdspersonal och det nationella hälso- och sjukvårdssystemet, inklusive mord på hälso- och sjukvårdspersonal när de behandlade skadade demonstranter, arrestering av hälso- och sjukvårdspersonal som givit gratis
sjukvård eller som strejkat, beskjutning av sjukhus, ambulanser och hälsokliniker, stöld av läkemedel och annat sjukvårdsmaterial samt uppsägning av hälso- och sjukvårdspersonal när de uttryckt sitt stöd för demokratin.

NOTERAR att militärens agerande strider mot den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, alla viktiga konventioner om mänskliga rättigheter, ILO:s konventioner 87 och 98 samt Genèvekonventionen och efterföljande överenskommelser för att skydda hälso- och sjukvårdspersonal under konflikter, varav den senaste är FN:s säkerhetsråds resolution 2286 (2016).

HYLLAR de modiga insatserna från vårdpersonal och andra anställda inom offentliga tjänster som riskerat sina liv för att försvara demokratin och allmänhetens bästa.

UPPMANAR FN att föra militärens brott till Internationella brottmålsdomstolen och uppmanar alla regeringar att införa ett fullständigt och globalt vapenembargo samt ekonomiska sanktioner mot höga militära tjänstemän som gjort sig skyldiga till brott.

UPPMANAR vidare regeringarna att stödja utredningen av Myanmars militärs samtliga ekonomiska intressen och affärsförbindelser.

KRÄVER att samtliga regeringar, globala institutioner och företag slutar samarbeta med militären, bryter alla diplomatiska eller ekonomiska förbindelser med militären och avslutar alla direkta eller indirekta ekonomiska åtaganden med militären eller deras familjer. I stället bör regeringarna erkänna den nationella enhetsregeringen såsom folkets diplomatiska företrädare under denna tidsperiod. Länder som har undertecknat det regionala omfattande ekonomiska partnerskapet (RCEP) bör vägra att gå vidare med planerna på att ratificera avtalet förrän ett civilt styre har återupprättats.

VÄLKOMNAR de åtgärder som fackföreningar runt om i världen har vidtagit för att stoppa regeringar och företag från att samarbeta med och stödja Tatmadaws ekonomiska intressen samt för att uttrycka solidaritet med strejkande arbetstagare.

TACKAR de medlemsförbund i PSI som har bidragit till strejkfonden för att stödja strejkande offentliganställda och förbinder sig att använda dessa resurser för att stödja arbetstagarna fram tills att en civil regering har återupprättats samt därefter, för att stödja dessa nya fackföreningar så att de kan organisera sig och växa.

UPPMANAR PSI:s medlemsorganisationer att uttrycka sin solidaritet med arbetarna i Myanmar, fortsätta att utöva påtryckningar på regeringarna för att de ska vidta ytterligare åtgärder och upprätthålla trycket på den illegitima militärjuntan.