EPSU och PSI fördömer Rysslands angrepp på Ukraina

Vi stöder de ukrainska fackföreningarnas och FN:s generalsekreterares uppmaning till Ryssland att omedelbart upphöra med attacken och dra tillbaka den ryska armén till Ryssland.

I morse attackerade den ryska armén Ukraina. Vi fördömer denna kränkning av Ukrainas integritet. Krig och ockupation medför lidande för arbetare, deras familjer och samhällen. Detta händer nu människor i Ukraina när bomberna faller och de söker skydd eller flyr från våldet, inklusive hundratusentals som evakuerats till Ryssland. Detta lidande kommer också att drabba arbetstagare och människor i Ryssland och Europa när konsekvenserna av konflikten blir kännbara.

Våra tankar går till våra kamrater i de ukrainska fackföreningarna. Vi har fått de första rapporterna om attacker som även drabbar fackföreningsmedlemmar

Vi stöder de ukrainska fackföreningarnas och FN:s generalsekreterares uppmaning till Ryssland att omedelbart upphöra med attacken och dra tillbaka den ryska armén till Ryssland. Förhandlingar är den enda vägen framåt för att skapa varaktig säkerhet, demokrati, respekt för mänskliga och fackliga rättigheter, fred och välstånd för människorna i Ukraina, Ryssland och Europa. Vi är säkra på att bomber, kulor och kängor inte gör det. 

Våra tankar går till våra kamrater i de ukrainska fackföreningarna. Vi har fått de första rapporterna om attacker som även drabbar fackföreningsmedlemmar. Vår solidaritet är med folket i Ukraina. Vi är övertygade om att detta krig inte är vad majoriteten av arbetande människor i Ukraina och Ryssland vill ha.

Vi står på de ukrainska arbetarnas och fackföreningsrörelsens sida och vi kommer att mobilisera för fred och stabilitet i Ukraina och Europa. Vi står bakom alla arbetstagare inom den offentliga sektorn som måste behandla krigets offer. Vi uppmanar Europeiska unionen och det internationella samfundet att ge stöd och asyl till de människor som flyr från krigsområdena.