Det norske datterselskapet Delta besøker PSIs hovedkontor

13. desember tok PSIs hovedkontor i Ferney-Voltaire imot en delegasjon på rundt 20 hovedstyremedlemmer fra Delta, det norske fagforbundet for offentlig sektor, ledet av forbundsleder Trond Ellefsen.

Delegasjonen besto av kommunalt ansatte med bakgrunn fra ulike områder som helse, skatt, lokal administrasjon, flytrafikk, sosialforsikring og arbeidsformidling. Delta, som representerer ca. 100 000 medlemmer, har støttet PSIs prosjekter i ulike sammenhenger og på ulike steder.

Hovedformålet med besøket var å møte PSIs nyvalgte generalsekretær Daniel Bertossa og diskutere fremtidig samarbeid og arbeidsplaner.

Video

On 13 December, the PSI Head Office in Ferney-Voltaire welcomed a delegation of around 20 Executive Board members from Delta, the Norwegian Public Sector Trade Union, led by its president, Trond Ellefsen.

Delta's visit to PSI HO - December 2023

Under besøket ga Bertossa en oversikt over PSIs pågående arbeid. Han la vekt på viktigheten av å prioritere sektorarbeid og PSIs rolle i globale institusjoner, og fremhevet at PSI er den eneste arbeidernes stemme i disse organene. Han diskuterte også utfordringene som ansatte i offentlige tjenester står overfor, og redegjorde for PSIs handlingsprogram.

Daria Cibrario, PSIs saksbehandler for lokale og regionale myndigheter, ga en grundig presentasjon av PSIs arbeid i denne sektoren over hele verden. Hun trakk frem nylige seire og resultater som en oppmuntring til fortsatt samarbeid.

Til slutt fortalte PSIs prosjektteam, inkludert Luis Monje, Aisha Bahadur og Sandra Van Niekerk, om relevante prosjekter innen LRG-sektoren. Innsiktene deres ga verdifull kontekst for fremtidige felles initiativer.

Besøket fra den norske delegasjonen understreker det sterke båndet mellom PSI og Delta, og legger grunnlaget for videre samarbeid for å fremme interessene til ansatte i offentlig sektor globalt.

Klikk på bildet for å se bildene som er publisert på Facebook-profilen vår: