டிஜிட்டல் மயமாக்கலுக்கான பயிற்சி – ஆசியா பசிபிக்

Download PDF
Share

டிஜிட்டல் மயமாக்கலுக்கான பயிற்சி – ஆசியா பசிபிக்

டிஜிட்டல் மயமாக்கலுக்கான பயிற்சி – ஆசியா பசிபிக்

பி.எஸ்.ஐ.-யின் நமது டிஜிட்டல் எதிர்கால திட்டத்திற்கான பிராந்திய பயிற்சியின் ஒரு பகுதியாகப் பின்வரும் பயிற்சி ஆவணங்கள் தயாரிக்கப்பட்டன.

Table of contents

எங்களது பிராந்திய பயிற்சி மையத்திற்கு உங்களை வரவேற்கிறோம்

இடதுபுறத்தில் உள்ள உள்ளடக்க அட்டவணையைப் பயன்படுத்தி அல்லது கீழே உள்ள உங்கள் குழு வகையைக் கிளிக் செய்வதன் மூலம் உங்களுக்குத் தேவையான உள்ளடக்க ஆவணங்களை அணுகலாம். ஒவ்வொரு குழுவிற்கும் ஒவ்வொரு பயிற்சி வகுப்பிற்கும் அனைத்து ஆவணங்களும் பதிவேற்றம் செய்யப்படும்.

டிஜிட்டல் உரிமைகள் ஒருங்கமைப்பாளர்

தொழிற்சங்க தலைவர்

யூனியன் ஊழியர்கள்


டிஜிட்டல் உரிமைகள் ஒருங்கமைப்பாளருக்கான பயிற்சி (டி.ஆர்.ஓ.)

டி.ஆர்.ஓ-க்கள் என்போர் யார்?

ஒவ்வொரு பிராந்தியத்திலும் 10-20 டிஆர்ஓக்கள் கொண்ட குழுவை நியமித்துள்ளோம். பி.எஸ்.ஐ ஊழியர்களைத் தவிர, இந்தக் குழுவில் தொழிற்சங்க அமைப்பாளர்கள், பிரதிநிதிகள் மற்றும்/அல்லது செயலகப் பணியாளர்கள் உள்ளனர் - அவர்கள் டிஜிட்டல் பிரச்சினைகள் தொடர்பான பணிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளவர்களாகவோ அல்லது அவற்றில் அதீத ஆர்வம் கொண்டவர்களாகவோ, அவை பற்றி மென்மேலும் அறிய விரும்புபவர்களாகவோ இருப்பார்கள்.

டி.ஆர்.ஓ.-க்களின் முதன்மையான எதிர்பார்ப்பு என்னவென்றால், அவர்கள் பயிற்சியில் பங்கேற்று,தாங்கள் கற்றதை தங்கள் தொழிற்சங்கத்திற்குக் கொண்டுச் சென்று, தொழிலாளர்கள் டிஜிட்டல் மயமாக்கலின் சிக்கல்களைச் சமாளிக்கவும், அதற்கான உத்திகளை உருவாக்கவும் உதவுவார்கள். தாங்கள் பெற்ற டிஜிட்டல் அறிவைப் பரப்புவது, மேம்படுத்துவது மற்றும் தங்கள் தொழிற்சங்கத்தில் டிஜிட்டல் உத்திகளை உருவாக்கி செயல்படுத்துவதற்கும் டி.ஆர்.ஓ.-க்கள் அர்ப்பணிப்புடன் செயல்படுவார்கள். மேலும், சாத்தியமாகும் சூழலில், தங்கள் பிராந்தியத்தில் உள்ள மற்ற தொழிற்சங்கங்களுக்கும் அவர்கள் உதவுவார்கள்.

டி.ஆர்.ஓ. பயிற்சி வகுப்பு ஒன்று


Workshop One Slides


Jam board (participant brainstorming)

டி.ஆர்.ஓ. பயிற்சி வகுப்பு இரண்டு

Workshop Two Slides


Workshop Two Jamboard (Participant Brainstorming)

டி.ஆர்.ஓ. பயிற்சி வகுப்பு மூன்று


Workshop Three Slides


(No Participant Jam Board)


- தொழிற்சங்கத் தலைவருக்கான பயிற்சி

Coming soon

Union Leader Workshop One

Coming soon

Union Leader Workship Two

Coming soon

Union Leader Workshop Three

Coming soon


- ஊழியர்/ தொழிற்கூட பிரதிநிதிக்கான பயிற்சி

Coming soon


Staff/Shop Steward Workshop One

Coming soon

Staff/Shop Steward Workshop Two

Coming soon

Staff/Shop Steward Workshop Three

Coming soon

About the Project

To turn digitalisation into a useful tool that improves workers' conditions and public service effectiveness, quality and access, unions need a strong understanding of the very core of digital systems: data and algorithms.

Both have significant and oftentimes dire consequences on workers’ rights and the job and career opportunities available to workers.

The Our Digital Future Project

These materials are part of the PSI Project Our Digital Future, supported by Friedrich Ebert Stiftung

Return to the Project Home Page