इलर्निङ- सेवाहरू फिर्ता गर्ने

माग अनुसार हुने यस प्रशिक्षण पाठ्यक्रमले निजीकरणबाट फिर्ता आउने प्रक्रियाको रणनीति र अभियानहरू निर्माण गर्न ट्रेड युनियनहरूका कामलाई समर्थन गर्न चाहन्छ ।

जाँचसूची - निजीकरणबाट फिर्ता आउने अभियानका लागि 10 आवश्यक कुराहरू

आफ्नो ट्रेड युनियन महासंघलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

सम्झौताहरू र तिनीहरूको म्याद सकिने मितिहरू स्थापना र नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्नुहोस् ।

निजी क्षेत्रको कार्यसम्पादन नक्शाङ्कन गर्नुहोस् (जस्तै: अडिट, कम्पनी अनुसन्धान, समुदाय र सार्वजनिक सोधपुछ)

तपाईंको देशमा निजीकरणलाई समर्थन गर्ने लागु हुने र नियमहरू जाँच गर्नुहोस्

प्रतिस्पर्धा कानुनका आपत्तिहरूबारे पूर्वानुमान गर्नुहोस् ।

पुन:नगरपालिकाकरणमा लाग्ने खर्चको उद्देश्य विश्लेषण

पारदर्शी शासन र व्यवस्थापन संरचनाहरू

सार्वजनिक क्षेत्रको कार्यसम्पादनको आवधिक मूल्याङ्कन

कामदार संक्रमणको तयारी गर्नुहोस्:

युनियन र कामदारहरूको आपत्तिहरूको पूर्वानुमान गर्नुहोस् (जस्तै सदस्यता गुमाउने)

सबै प्रभावित कामदारहरूसँग नियमित जानकारी सत्रहरू सञ्चालन गर्नुहोस्

लागु हुने श्रम प्रावधानहरू जाँच गर्नुहोस्

सामाजिक संवाद रोडम्यापको योजना बनाउनुहोस्

विभिन्न सरोकारवालाहरूको स्थितिको नक्शाङ्कन गर्नुहोस् र गठबन्धनहरू खोज्नुहोस्

मिडिया र सामाजिक सञ्जाल रणनीति तयार गर्नुहोस्

योजना परिचालनका रणनीतिहरू

सामूहिक सम्झौतामा निजीकरणबाट फिर्ता आउने प्रक्रिया लक गर्नुहोस् ।

थप विवरणहरूको लागि,

चेकलिस्ट डाउनलोड गर्नुहोस्

थप विवरणका लागि, कामदारहरू र ट्रेड युनियनहरूको  PSI वृहत् पुन: नगरपालिकाकरण हेर्नुहोस्