e-learning – koulutuspalvelut käytettävissä kotoa käsin

Tämän tilauskoulutuksen tavoitteena on tukea ammattiliittojen työtä, jonka avulla ne voivat kehittää deprivatisointistrategioita ja -kampanjoita.

TARKISTUSLUETTELO – onnistuneen deprivatisointikampanjan 10 tärkeää kohtaa

  Ota yhteyttä kattojärjestöösi

  Laadi luettelo sopimuksista ja päivitä sitä säännöllisesti

  Yksityisen sektorin suorituskyvyn kartoittaminen (esim.: auditoinnit, yritystutkimukset, yhteisön laajuiset ja julkiset kyselyt)

  Tarkista, mitä lakeja ja asetuksia yksityistämiseen sovelletaan maassasi

  Ennakoi kilpailuoikeuteen perustuvat vastalauseet:

objektiivinen analyysi uudelleenkunnallistamisesta aiheutuvista kustannuksista

avoimet hallinto- ja johtamisrakenteet

julkisen sektorin suorituskyvyn säännölliset arvioinnit

  Valmistele työntekijän siirtymistä:

ennakoi ammattiliittojen ja työntekijöiden vastalauseet (esim. jäsenien väheneminen)

järjestä säännöllisesti tiedotustilaisuuksia kaikille työntekijöille, joita asia koskee

tarkista sovellettavat työsäännökset

laadi sosiaalisen vuoropuhelun suunnitelma

  kartoita eri sidosryhmien asemaa ja etsi yhteenliittymiä

  suunnittele mediaa ja sosiaalisia verkostoja koskeva strategia

  suunnittele mobilisointitaktiikka

  lukitse deprivatisointi työehtosopimukseen

 Lataa tarkistuslista

Lisätietoja on saatavilla PSI:n kattavasta tarkistuslistasta työntekijöille ja ammattiyhdistyksille