E-læring - at tage tjenester med hjem

Dette on-demand kursus har til formål at støtte fagforeningernes arbejde med at opbygge strategier og kampagner for afprivatisering.

TJEKLISTE - 10 vigtige elementer i en vellykket kampagne for afprivatisering

  Kontakt din fagforening 

  Udarbejd og opdater en liste over kontrakter og deres udløbsdatoer 

  Kortlæg den private sektors resultater (f.eks.: Revisioner, virksomhedsresearch samfundsmæssige og offentlige undersøgelser 

  Tjek de gældende love og regler, der understøtter privatisering i dit land 

  Forudse indvendinger mod konkurrencelovgivningen: 

Objektiv analyse af de omkostninger, der vil opstå ved genkommunaliseringen

Gennemsigtige styrings- og ledelsesstrukturer

Periodiske vurderinger af den offentlige sektors resultater

 

  Forbered en overgang for medarbejderne: 

Forudse fagforeningers og arbejdstagernes indvendinger (f.eks. tab af medlemmer)

Hold regelmæssige informationsmøder med alle berørte medarbejdere

Tjek gældende arbejdsbestemmelser

Planlæg en køreplan for social dialog

 

  Kortlæg de forskellige interessenters position og søg alliancer 

  Udarbejd en strategi for medier og sociale netværk 

  Planlæg mobiliseringstaktik 

  Lås afprivatisering fast i overenskomsten

Download tjeklisten

Se flere oplysninger i PSI's omfattende tjekliste for genkommunalisering for arbejdstagere og fagforeninger