e-learning - att ta tillbaka tjänsterna till egen regi

Denna on-demand-utbildning syftar till att stödja fackföreningarnas arbete med att bygga upp strategier och kampanjer för avprivatisering.

Välkommen till e-learning-kursen - att ta tillbaka tjänster till egen regi

Denna e-learning-kurs är en on-demand-resurs för fackligt aktiva som är intresserade av att starta en kampanj för att återföra offentliga tjänster i offentlighetens händer.

Teman som tas upp i denna kurs

1. Varför kräver vi att offentliga tjänster ska tas tillbaka till egen regi?

2. Hur man övervinner motstånd

3. Hur man övervinner rättsliga hot

4. Skapa en facklig vision för att återföra tjänster till egen regi

5. Hur man bygger upp en kampanj för avprivatisering

Kursens upplägg

Varje tema är uppdelat i tre olika inlärningsnivåer:

 Nivå 1: Svaret på 5 minuter
Titta på våra korta förklarande videor.

Nivå 2: detaljerna i kursen
Ladda ner vår infografik och få tillgång till material om de exempel som presenteras i detta tema.

Nivå 3: gräv djupare
Använd vår sökfunktion för att hitta rätt bland en rad olika material om avprivatisering.
Hitta de mest relevanta dokumenten för att besvara dina frågor.

Översikt över kursen

Exempel på hur den privata sektorn misslyckats med att leverera offentliga tjänster

Exempel på strategier för social dialog och lagar som skyddar arbetstagare som är i omställning

Exempel på kommunikationsstrategier