e-learning - diensten terug in huis halen

Deze on-demand trainingscursus is bedoeld ter ondersteuning van het werk van vakbonden om deprivatiseringsstrategieën en -campagnes op te zetten.

Welkom bij de e-learning - diensten terug in huis halen

Deze e-learning is een on-demand hulpmiddel voor vakbondsleden die een campagne willen starten om openbare diensten weer in openbare handen te brengen.

Thema's die in deze cursus aan bod komen

1. Waarom roepen we op om openbare diensten terug in huis te halen?

2. Hoe kunt u tegenstand overwinnen

3. Hoe kunt u juridische bedreigingen overwinnen

4. Bouw een vakbondsvisie op voor het in huis halen van diensten

5. Hoe kunt u een deprivatiseringscampagne opbouwen

Structuur van de cursus

Elk van de thema's is georganiseerd rond drie leerniveaus:

Niveau 1: het antwoord in 5 minuten
Bekijk onze korte video's met uitleg.

Niveau 2: details van de cursus
Download onze infografiek en krijg toegang tot materiaal over de voorbeelden in dit thema.

Level 3: dig deeper
Gebruik onze zoekfunctie om uw weg te vinden in een reeks materialen over deprivatisering.
Vind de meest relevante documenten om je vragen te beantwoorden.

Overzicht van de cursus

Voorbeelden van het falen van de privésector in de verlening van openbare diensten

Voorbeelden van strategieën voor sociale dialoog en wetten ter bescherming van werknemers in een overgangsfase

Voorbeelden van communicatiestrategieën