इलर्निङ- सेवाहरू फिर्ता गर्ने

माग अनुसार हुने यस प्रशिक्षण पाठ्यक्रमले निजीकरणबाट फिर्ता आउने प्रक्रियाको रणनीति र अभियानहरू निर्माण गर्न ट्रेड युनियनहरूका कामलाई समर्थन गर्न चाहन्छ ।

5 िजीकरणबाट फिर्ता आउने अभियान कसरी निर्माण गर्ने

तह 1: 5 मिनेटमा जवाफ

हाम्रो संक्षिप्त व्याख्यात्मक भिडियोहरू हेर्नुहोस् ।

निजीकरणबाट फिर्ता आउने अभियान कसरी निर्माण गर्ने

सञ्चार रणनीतिहरूका उदाहरणहरू

तह 2: पाठ्यक्रम विवरण

यस विषयवस्तुमा चित्रित उदाहरणहरू सम्बन्धी हाम्रो इन्फोग्राफिक र उपयोगी सामग्रीहरू डाउनलोड गर्नुहोस् ।

इन्फोग्राफिक

तह 1 मा चित्रित उदाहरणहरूबारे थप जानकारी

गठबन्धन निर्माणको उदाहरण

सञ्चार रणनीतिको उदाहरण

कम्पनीको अनुसन्धानको उदाहरण

चुनाव अघिको अभियानको उदाहरण

 तह 3: अझै भित्र जानुहोस्

पाठ्यक्रम 5 को लागि संसाधन

पुन: नगरपालिकाकरण गर्ने बढ्दो प्रवृत्तिको दस्तावेजीकरण गर्ने स्रोतहरू विशाल मात्रामा छन् । यस पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित संक्षिप्त नोटहरू, भिडियोहरू, मामला अध्ययनहरू तल भेट्न सकिन्छ । तपाईंले तलको सर्च बारमा स्रोतहरू फिल्टर गर्न सक्नुहुन्छ ।

Loading...