e-learning - att ta tillbaka tjänsterna till egen regi

Denna on-demand-utbildning syftar till att stödja fackföreningarnas arbete med att bygga upp strategier och kampanjer för avprivatisering.

4 Skapa en facklig vision för att återföra tjänster till egen regi

Nivå 1: Svaret på 5 minuter

Titta på våra korta förklarande videor.

Svaret på 5 minuter

Exempel på strategier för social dialog och lagar som skyddar arbetstagare som är i omställning

Nivå 2: Detaljerna i kursen

Ladda ner vår infografik och få tillgång till material om de exempel som presenteras i detta tema.

Infografik

Mer information om exemplen på nivå 1

Rättsligt skydd vid omplacering av personal

Återkommunalisering av vattentjänsten Eau de Paris

Återkommunalisering av skatterådgivning i Italien

Återkommunalisering av sophämtningstjänster i Oslo, Norge

Case III at p. 6

Case 29 at p.35 in

Återkommunalisering av äldreboenden, Norge

Nivå 3: Gräv djupare

Resurser för kurs 4

Det finns en stor mängd resurser som dokumenterar den växande trenden mot återkommunalisering. Informationsmeddelanden, videor och fallstudier relaterade till denna kurs finns nedan. Du kan filtrera resurserna i sökfältet nedan.

Loading...