இணையவழி-கற்றல் – பொதுச் சேவைகளை மீண்டும் அரசுமயமாக்குதல்

கோரிக்கையின் பேரில் வழங்கப்படும் இந்த பயிற்சி வகுப்பானது, மீண்டும் அரசுமயமாக்குவதற்கான உத்திகள் உருவாக்கவும் மற்றும் பிரச்சாரங்களுக்குத் தயாராகவும் தொழிற்சங்கங்களின் ஆதரவை கோருவதற்கும் உதவுகிறது.

2 எதிர்ப்பை எவ்வாறு சமாளிப்பது

 நிலை 1: 5 நிமிடங்களில் பதில் காண்பிக்கப்படும்

எங்களது சுருக்கமான விளக்க காணொளிகளை பாருங்கள்.

5 நிமிடங்களில் பதில் காண்பிக்கப்படும்

பொதுச் சேவை வழங்கலில் தனியார் துறை தோல்விக்கான எடுத்துக்காட்டுகள்

 நிலை 2: பாடத்தின் விவரங்கள்

இந்த தலைப்பில் இடம்பெற்றுள்ள எடுத்துக்காட்டுகள் குறித்த எங்கள் விளக்கப்படங்கள் மற்றும் அணுகக்கூடிய பாடங்களை பதிவிறக்கம் செய்யவும்

விளக்கப்படம்

நிலை 1-இல் இடம்பெற்றுள்ள எடுத்துக்காட்டுகள் பற்றிய கூடுதல் தகவல்

இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்ஸில் மேற்கொள்ளப்படும் புரொபேஷன் சேவைகள்

பொலிவியாவில் வழங்கப்படும் நீர் சேவைகள்

Case number 33 at p.42 in

ஜெர்மெனியின், ஹாம்பர்க் நகரின் மின்னாற்றல் சேவைகள்

Case number 2 at p.7 in

 நிலை 3: மேலும் தெரிந்துகொள்ளவும்

தனியார் துறையின் செயல்திறன் மீதான பகுப்பாய்வு மற்றும் சுருக்கமான கொள்கை விவரங்கள்.

பாடநெறி 2 க்கான ஆதாரங்கள்

மீள் அரசுமயமாக்கல் வேண்டுமென அதிகரித்து வரும் கோரிக்கைகளை ஆவணப்படுத்தும் ஆதாரங்கள் ஏராளமாக உள்ளன. இந்த பாடம் தொடர்பான சுருக்கமான குறிப்புகள், வீடியோக்கள், வழக்காய்வுகள் ஆகியவை கீழே உள்ளன. அங்குள்ள சர்ச் (தேடல்) பாரில் வேண்டிய பாட வளங்களை தேடிப் பெறலாம்..

Loading...