e-learning - att ta tillbaka tjänsterna till egen regi

Denna on-demand-utbildning syftar till att stödja fackföreningarnas arbete med att bygga upp strategier och kampanjer för avprivatisering.

1 Varför kräver vi att offentliga tjänster ska tas tillbaka till egen regi?

Nivå 1: Svaret på 5 minuter

Se vår korta förklarande video.

Svaret på 5 minuter

Nivå 2: Detaljerna i kursen

Ladda ner vår infografik och få tillgång till material om de exempel som presenteras i detta tema.

Nivå 3: Gräv djupare

Exempel på återkommunalisering

Analys och policydokument om fördelarna med återkommunalisering

Resurser för kurs 1

Det finns en stor mängd resurser som dokumenterar den växande trenden mot återkommunalisering. Informationsmeddelanden, videor och fallstudier relaterade till denna kurs finns nedan. Du kan filtrera resurserna i sökfältet nedan.

Loading...