Overview

Transports uppgift är att se efter medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. Dessutom ska förbundet arbeta för politisk, social och ekonomisk demokrati.För oss är det viktigt att finnas där våra medlemmar finns. Därför har vi 25 lokalavdelningar runt om i landet dit du kan vända dig för att prata om fackliga frågor och situationen på din arbetsplats.

Our task is to look after the members' interests in the labor market and in business. In addition, the union should work for political, social and economic democracy. It is of great importance to us, to be where our members are. That's why we have 25 local unions around the country where you can turn to talk about trade union issues and the situation at your workplace.